Odbrana završnog rada kandidata TARIKA JAŽIĆA

Master studij

“Zaštita od prirodnih katastrofa”

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata Tarika Jažića, pod naslovom: “Infrastruktura prostornih podataka bazirana na Cloud tehnologiji sa osvrtom na tehnološki aspekt kreiranja poslovnog modela infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine”, biće održana 26.06.2020. u 12:00, u Centru za interdisciplinarne studije.