MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata SELMIRA VELIĆA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 

O B A V J E Š T E N J E 

Odbrana završnog rada kandidata SELMIRA VELIĆA na temu „Procjena očekivanih količina nusproizvoda životinjskog porijekla kategorije 1 u Kantonu Sarajevo“ biće održana 26. 7. 2018. godine sa početkom u 13,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.