Odbrana završnog rada kandidata RIADA ZALIHIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

Odbrana završnog rada kandidata RIADA ZALIHIĆA na temu„Značaj biljnih proteina u ishrani“ biće održana 21. 9. 2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.