Odbrana završnog rada kandidata MIRZE PAŠIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata MIRZE PAŠIĆA na temu„Strategije ishrane u prevenciji masovnih nezaraznih bolesti“ biće održana 10. 6. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.