Odbrana završnog rada kandidata KENANA SULJAGIĆA

MASTER STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata KENANA SULJAGIĆA na temu„Ishrana zasnovana na namirnicama biljnog porijekla kao održivi režim ishrane“ biće održana 29. 9. 2023. godine sa početkom u 13,30 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.