Odbrana završnog rada kandidata JOSIPA BEŠLIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ 

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata JOSIPA BEŠLIĆA na temu „Brašneno – konditorski proizvodi kao funkcionalna hrana“ biće održana 21. 10. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.