Odbrana završnog rada kandidata JASMINA NIKŠIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata JASMINA NIKŠIĆA na temu Povezanost konzumiranja šećera i anksioznosti biće održana 19.4.2024. godine sa početkom u 14:15 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.