Odbrana završnog rada kandidata JASMINA JAŠAREVIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata JASMINA JAŠAREVIĆA na temu„Značaj nutrigenetike za personalizirani plan ishrane i vježbanja“ biće održana 7. 10. 2021. godine sa početkom u 13,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.