Odbrana završnog rada kandidata JASMINA DURMIŠEVIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata JASMINA DURMIŠEVIĆA na temu Politike hrane kao faktor zdravlja populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine biće održana 18. 12. 2023. godine sa početkom u 12:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.