Odbrana završnog rada kandidata Farisa Šehovića

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata Farisa Šehovića na temu „Europski identitet i solidarnost u pisanjima Jurgena Habermasa o Europi“ biće održana 22. 4. 2024. godine sa početkom u 13,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu – „prof. dr. Zdravko Grebo“.