Odbrana završnog rada kandidata Eldara Masle

MASTER STUDIJ

„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ELDARA MASLE na temu Uticaj turske diplomatije na Nagorno-Karabah biće održana 15.07.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.