Odbrana završnog rada kandidata EDHEMA RUSTEMPAŠIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata EDHEMA RUSTEMPAŠIĆA na temu „Zdravstveni aspekti masti i ulja u prehrani sa posebnim osvrtom na masne kiseline“ biće održana 26. 10. 2020. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.