Odbrana završnog rada kandidata Dženisa Zuke

MASTER STUDIJ

„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata Dženisa Zuke na temu Uloga odbrambene diplomatije u međunarodnim odnosima kao čin bezbjednosti biće održana 08.07.2024. godine sa početkom u 15:30 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.