Odbrana završnog rada kandidata DAMIRA BAHIĆA

MASTER STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata DAMIRA BAHIĆA na temu„Utjecaj Capsaicina na motoričke sposobnosti sportaša“ biće održana 27. 5. 2020. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.