Odbrana završnog rada kandidata BOJANA JEKIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

Odbrana završnog rada kandidata BOJANA JEKIĆA na temu„Nutritivna i terapeutska svojstva kozjeg mlijeka“ biće održana 27. 9. 2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.