Odbrana završnog rada kandidatkinje AMELE KULAŠEVIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AMELE KULAŠEVIĆ na temu „Stavovi roditelja o preprekama za isključivo dojenje i o uvođenju čvrste hrane u prehrani dojenčadi“ biće održana 5. 12. 2022. godine sa početkom u 11,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.