Odbrana završnog rada kandidata ALDINA HODŽIĆA

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ALDINA HODŽIĆA na temu„Pretpristupni fondovi EU kao instrument razvoja lokalnih zajednica“ biće održana 13. 3. 2020. godine sa početkom u 13,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.