Odbrana završnog rada kandidata ADISA ŠATORA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ADISA ŠATORA na temu Uloga proteinske suplementacije u ishrani sportista biće održana 23. 1. 2024. godine sa početkom u 12:30 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.