Odbrana završnog rada kandidata ADISA MUŠANOVIĆA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ADISA MUŠANOVIĆA na temu„Efikasnost nutritivne terapije kod oboljelih od Diabetes mellitus-a tip 2“ biće održana 16. 7. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.