Odbrana završnog rada Emine Ćato

MASTER STUDIJ
„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje EMINE ĆATO na temu„Uloga Interpola u suzbijanju terorizma“ biće održana 21.12.2023. godine sa početkom u 15:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.