Odbrana završnih radova kandidatkinje LEJLE ČIVA i kandidatkinje SUADE DŽEBO

MASTER STUDIJ

„ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje LEJLE ČIVA na temu „Reologija bujičnog toka“ biće održana 21. 7. 2020. godine sa početkom u 15,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

MASTER STUDIJ

„ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje SUADE DŽEBO na temu „Određivanje kritičnih dionica magistralne mreže FBiH od utjecaja poplava i mjere prilagodbe“ biće održana 21. 7. 2020. godine sa početkom u 16,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.