Odbrana projekta doktorske disertacije studentice III ciklusa studija Mariane Hadžijusufović

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studentice III ciklusa studija Mariane Hadžijusufović, magistrice demokratije i ljudskih prava, pod naslovom „Gradnja kulture ljudskih prava: Obrazovanje o ljudskim pravima u visokom obrazovanju“ biće održana 18. 06. 2021. godine sa početkom u 13:00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu uz obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna.