Odbrana projekta doktorske disertacije studentice III ciklusa studija Ivane Marić

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studentice III ciklusa studija Ivane Marić, magistrice ekonomskih nauka, pod naslovom Društvene mreže i političko ponašanje“ biće održana

 5. 7. 2021. godine sa početkom u 09,30 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu uz obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna.