Odbrana projekta doktorske disertacije studentice III ciklusa studija Emine Ćosić-Puljić

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studentice III ciklusa studija Emine Ćosić-Puljić, magistrice demokratije i ljudskih prava, pod naslovom „Značaj monitoringa i evaluacije kod politika razvojne pomoći“ biće održana 12. 7. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana projekta je javna.