Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Sanela Huskića

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Sanela Huskića, magistra demokratije i ljudskih prava, pod naslovom Algoritmizacija demokratije kroz proces donošenja odluka u post-digitalnom dobu: slučaj civilnog društva u Bosni i Hercegovini biće održana 1. 7. 2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana projekta je javna.