Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Safeta Kubata

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Safeta Kubata, magistra zdravstvene njege i menadžmenta, pod naslovom Društveno-ekološke granice rasta: Zajednička dobra u cirkularnom modelu grada biće održana 23. 6. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana projekta je javna.