Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Robina Cognee

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Robina Cognee, magistra humanističkih i društvenih nauka, umjetnosti, pisama i jezika, pod naslovom Arhitektura i natpisi u džamijama u Bosni i Hercegovini od 1878. do 2020.: između tradicije i inovacije biće održana 8. 7. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana projekta je javna.