Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Harisa Muhića

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Harisa Muhića, magistra, dipl. ing. mašinstva, pod naslovom „Indikatori osiguranja kvaliteta za održivi razvoj bosanskohercegovačkih univerziteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“ biće održana 26. 5. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu uz obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna.