Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Adnana Ovčine

DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Adnana Ovčine, magistra politologije i magistra ljudskih prava i demokratije, pod naslovom Uloga monitoringa i evaluacije u projektnom učinku razvojnih i humanitarnih projekata, kao i projekata pomoći biće održana 9. 6. 2021. godine sa početkom u 15,15 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu uz obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna.