Odbrana doktorske disertacije Mr. Sabihe Husić

UNIVERZITET U SARAJEVU

CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Mr. Sabiha Husić student III ciklusa studijadoktorskog studija u Centru za interdisciplinarne studije, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

„Kritika i transformacija modela društvene podrške za preživjele ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini: Komparativne feminističke i kulturološke perspektive“

dana 24. 12. 2019. godine u Velikoj sali 1 Centra za interdisciplinarne studije, Zmaja od Bosne br. 8, sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.