OBAVJEŠTENJE (predaja dokumentacije za upis)

Obavještavamo kandidate koji su primljeni na jedan od master ili specijalističkih programa da će se predaja dokumentacije za upis vršiti u periodu 12-20.10.2022. u prostorijama Centra.