Obavještenje za studente

Studenti koji obnavljaju godinu, kao i studenti koji upisuju apsolvenstki staž, obnovu godine i ovjeru semestra trebaju izvršiti u periodu od 11.9. do 29.9. 2023. godine.

Obrasci (jedan semestralni i dva prijavna lista) se preuzimaju u CIS-u.