Obavještenje za studente master programa Zaštita od prirodnih katastrofa

U sklopu realizacije Erasmus + NatRisk projekta, 30.11.2018. u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu,

mr.sc. Lejla Hadžović Pihljak, dipl. ing. građ. 

će održati predavanja na temu:

Prostorno planiranje i smanjenje rizika od katastrofa
Principi i tehnička rješenja
Primjeri iz prakse