Obavijest za studente – obnova godine

Poštovani/e studenti/ce,

U skladu sa Akademskim kalendarom UNSA, 30. 9. 2021. g. se okončava studijska 2020/21 godina. Studenti/ce koji do 30. 9. neće pristupiti odbrani završnog rada, niti predati finalnu verziju završnog rada Komisiji za ocjenu, potrebno je da u periodu od 14. 9. do 30. 9. 2021. obnove upis u narednu studijsku godinu.

Za obnovu upisa potrebni su sljedeci dokumenti:

–              Index

–              Upisni materijal – 2 ŠV-20 i 1 semestralni list (mozete preuzeti u CISu)

–              Priznanica na uplaceni iznos:

–              Uplata naknade za obnovu godine studija – 460,00 KM (Troskovi obnove godine za studente koji su prijavili temu zavrsnog rada Vijecu).

PRIMJER UPLATNICE