O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

 

U Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sabihe Husić, pod naslovom:

 

„KRITIKA I TRANSFORMACIJA MODELA DRUŠTVENE PODRŠKE ZA PREŽIVJELE RATNOG SEKSUALNOG NASILJA U BOSNI I HERCEGOVINI: KOMPARATIVNE FEMINISTIČKE I KULTUROLOŠKE PERSPEKTIVE ”

 

Prezentacija će se održati u ponedeljak, 22. 04. 2019. godine u 13:00 sati u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije, Zmaja od Bosne br. 8, općina Novo Sarajevo.