O B A V J E Š T E N J E – Odbrana završnog rada kandidata IMAMOVIĆ NERMINA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata IMAMOVIĆ NERMINA na temu „Bakteriološka ispravnost gotove hrane i higijenski status u ugostiteljskim objektima na području ZE-DO kantona u periodu 2015 – 2016. godine„ biće održana 9. 5. 2018. godine sa početkom u 15,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.