Summer School “EUROPEAN INTEGRATIONS: 60 YEARS OF THE ROME TREATY”

O ŠKOLI


Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (CIS), u partnerstvu sa Odsjekom za pravne studije, Univerziteta u Firenci, organizuje ljetnu školu u Sarajevu pod nazivom “EVROPSKE INTEGRACIJE: 60 GODINA OD RIMSKOG SPORAZUMA.” Ova interdisciplinarna škola će biti održana u Centru za interdisciplinarne studije of 9-13 jula 2018. godine. 

Cilj škole je da se osvrne na Rimski sporazum i njegovo naslijeđe, da procijeni koliko je i danas aktuelan, koje su mu perspektive evolucije, koliko se još uvijek može smatrati modernim, koji su  mu prospekti za  i kreiranje vizija za budućnost, te sagledati značaj multikulturalizma i međureligijskog dijaloga. Škola se fokusira na porijeklo i sadašnje procese evropskih integracija, kao i budućnost zemalja Zapadnog Balkana u tom kontekst. Neke od tema koje će biti obuhvaćene su: Harmonizacija i implementacija EU zakona, Evropa kao ideja i identitet, Religija i EU integracija, EU integracije i ljudska prava, etnička različitost i njen uticaj na ekonomiju, EU integracije i politika, itd.

Predavači dolaze iz niza raličitih polja i disciplina, sa učešćem prominentnih predavaca sa Univerziteta u Sarajevu kao što su prof. Zarije Seizović, as. prof. Nedžma Džananović, i prof. Dino Abazović sa Fakulteta političkih nauka; prof. Ugo Vlaisavljević sa Filozofskog fakulteta; prof. Azra Hadžiahmetović, prof. Adnan Efedić i as. prof. Fatima Mahmutćehajić , te eksperti Miroslav Živanović, šef Kabineta rektora Univerziteta u Sarajevu; Ivan Barbalić, bivši Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i u Ruskoj Federaciji, te Armina Pijalović, ekspertica za kulturni turizam. Pored predavanja, učesnici i učesnice će imati i institucionalne posjete Delegaciji evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i kulturne posjete Baščaršiji i Vijećnici.

Raspored za ljetnu školu je dostupan na sljedećem linku:  SUMMER SCHOOL SARAJEVO 2018_SCHEDULE

O PROJEKTU


Škola je organizovana kao dio RoSaE projekta: RIM I SARAJEVO ZA EVROPU- EVROPSKI SPORAZUM OD I ZA GRAĐANE, koji slavi šezdesetu godišnjicu od usvajanja Rimskog sporazuma iz 1957., i nastavak je Zimske škole u Firenci koja je nosila naziv: EVROPSKE VRIJEDNOSTI, FUNDAMENTALNE SLOBODE I LJUDSKA PRAVA, a koja je održana između 12. i 16. februara 2018. u Firenci.

RoSAE projekat finansira Evropska unija i koordinira ga Grad Rim u partnerstvu sa Univerzitetom u Sarajevu, Univerzitetu u Firenci, Gradom Sarajevo, državnim visokoškolskim institutom Cine-TV Roberto Rosse i nacionalni institut za dokmentaciju i inovacije iz Rima.

Naziv projekta “RoSaE” istovremeno podsjeća na latinsko porijeklo Rima i umjetničku instalaciju pod nazivom “Sarajevske ruže” (betonski ožiljci uzrokovani eksplozijama minobacačkih granata koji su ispunjeni crvenom smolom da bi podsjećali na civilne žrtve tokom opsade). Inspirisani sadašnjim i bivšim iskustvima rata koji oba grada imaju, ovaj projekat ima za cilj promovisanje vrijednosti pacifičkog suživota među narodima u evropskoj perspektivi, razvijajući idealni most između glavnog grada zemlje osnivača i glavnog grada zemlje koja ima potencijalni status kandidata za pridruživanje.

Projekat podiže svijest o značaju četiri slobode koje su uvedene Ugovorom iz 1957. godine, kao i njihovog suštinskog doprinosa rastu multikulturalne, demokratske i slobodne Evrope gdje ljudi mogu mirno živjeti. U kontekstu proslave šestdesete godišnjice potpisivanja Sporazuma o osnivanju Evropske ekonomske zajednice, dva grada dijele duh koji je inspirisao šest, država osnivača EU i istovremeno razmišlja o perspektivi revitalizacija projekta evropske integracije.

Projekat finansira Evropska unija kroz program Evropa za građane (2014-2020) čiji je cilj da doprinese razumijevanju građana o EU, njenoj istoriji i raznovrsnosti, podstiče evropsko državljanstvo i poboljšava uslove za građansko i demokratsko učešće na nivou EU , podići svijest o sećanju, zajedničkoj historiji i vrijednostima i podstaknuti demokratsko učešće građana na nivou EU, razvijanjem razumijevanja građana o procesu donošenja politika EU i promovisanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volontiranje.


KONTAKTI

Alina Trkulja

Koordinatorica ljetne škole

alina.trkulja@cis.unsa.ba

Univerzitet u Sarajevu  

Centar za interdisciplinarne studije

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

www.cis.unsa.ba

033 663 683

Pratite nas i na Facebook-u: Centar za interdisciplinarne studije-Univerzitet u Sarajevu