MASTER STUDIJ „UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“ – Odbrana završnog rada kandidata KAMOČAJI IGORA

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

 O B A V J E Š T E N J E

 

 Odbrana završnog rada kandidata KAMOČAJI IGORA na temu „Ustavni položaj, organizacija i funkcionisanje Grada Sarajeva u postdejtonskom periodu“ biće održana 06. 11. 2018. godine sa početkom u 16,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.