Master studij: Nutricionizam – Raspored nastave i ispita za ljetni semestar 2017/2018 počinje 26.2.2018.

Univerzitet u Sarajevu

Centar za interdisciplinarne studije

 

Master studij: Nutricionizam

Školska godina 2017/2018

Raspored nastave i ispita

Ljetni semestar 2017/2018 počinje 26.2.2018.

Srijeda Četvrtak Petak  

Subota

 

  1.3.2018. 2.3.2018. 3.3.2018.
       
  DAN NEZAVISNOSTI- NERADNI DAN SLOBODNI SLOBODNI
       
  8.3.2018. 9.3.2018. 10.3.2018.
  17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-15:00
  Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

  15.3.2018. 16.3.2018. 17.3.2018.
  17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-16:00
  Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

       
  22.3.2018. 23.3.2018. 24.3.2018.
  17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-14:00
Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

SLOBODNI SLOBODNI
28.3.2018. 29.3.2018. 30.3.2018. 31.3.2018.
18:00 17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-17:00
ISPIT

Biohemija hrane

Prof.dr. Zilha Ašimović

Fizičko-hemijske instrumentalne metode

Prof.dr. Enisa Omanović Mikličanin

Fizičko-hemijske instrumentalne metode

Prof.dr. Enisa Omanović Mikličanin

Fizičko-hemijske instrumentalne metode

Prof.dr. Enisa Omanović Mikličanin

4.4.2018. 5.4.2018. 6.4.2018. 7.4.2018.
18:00 17:15-21:00 17:15-21:00 9:00-15:00
ISPIT

Fizičko-hemijske instrumentalne metode

Prof.dr. Enisa Omanović Mikličanin

 

Epidemiologija ishrane

Prof.dr. Zarema Obradović

 

Epidemiologija ishrane

Prof.dr. Zarema Obradović

 

Epidemiologija ishrane

Prof.dr. Zarema Obradović

  12.4.2018. 13.4.2018. 14.4.2018.
  17:15-21:00 17:15-21:00 9:00-15:00
Epidemiologija ishrane

Prof.dr. Zarema Obradović

Epidemiologija ishrane

Prof.dr. Zarema Obradović

Epidemiologija ishrane

Prof.dr. Zarema Obradović

18.4.2018. 19.4.2018. 20.4.2018. 21.4.2018.
18:00 17:15-21:00 17:15-21:00 9:00-15:00
ISPIT

Epidemiologija ishrane

Prof.dr. Zarema Obradović

 

 

Ishrana tokom životnog ciklusa

Doc.dr. Irzada Taljić

 

Ishrana tokom životnog ciklusa

Doc.dr. Irzada Taljić

 

Ishrana tokom životnog ciklusa

Doc.dr. Irzada Taljić

       
  26.4.2018. 27.4.2018. 28.4.2018.
  17:15-21:00 17:15-21:00 9:00-15:00
Ishrana tokom životnog ciklusa

Doc.dr. Irzada Taljić

Ishrana tokom životnog ciklusa

Doc.dr. Irzada Taljić

Ishrana tokom životnog ciklusa

Doc.dr. Irzada Taljić

30.4.2018. 3.5.2018. 4.5.2018. 5.5.2018.
  17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-16:00
ISPIT

Ishrana tokom životnog ciklusa

Doc.dr. Irzada Taljić

Izborni predmet III

Ishrana predškolske i školske djece

Doc.dr. Irzada Taljić

Izborni predmet III

Ishrana predškolske i školske djece

Doc.dr. Irzada Taljić

Izborni predmet III

Ishrana predškolske i školske djece

Ekspert iz prakse

9.5.2018. 10.5.2018. 11.5.2018. 12.5.2018.
17:15-21:00 17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-15:00
ISPIT

Izborni predmet III

Ishrana predškolske i školske djece

Doc.dr. Irzada Taljić

 

SLOBODNI

 

SLOBODNI

 

SLOBODNI

Ponedjeljak, 14.5.2018. Utorak, 15.5.2018. Srijeda, 16.5.2018. Četvrtak, 17.5.2018.
17:15-21:00 17:15-21:00 17:15-21:00 9:00-15:00
Senzorna analiza hrane

Gostujući profesor

Senzorna analiza hrane

Gostujući profesor

Senzorna analiza hrane

Prof.dr. Nermina Spaho

Senzorna analiza hrane

Prof.dr. Nermina Spaho

23.5.2018. 24.5.2018. 25.5.2018. 26.5.2018.
17:15-21:00 17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-15:00
ISPIT

Senzorna analiza hrane

Prof.dr. Nermina Spaho

Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović

Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović

Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović

30.5.2018. 31.5.2018. 1.6.2018. 2.6.2018.
17:15-21:00 17:15-22:00 17:15-22:00 9:00-16:00
Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović

Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović

Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović

  7.6.2018. 8.6.2018. 9.6.2018.
  17:15-22:00    
  Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović

SLOBODNI SLOBODNI
13.6.2018.      

 

18:00      
ISPIT

Dijetetika

Prof.dr. Jasmina Đeđibegović