MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata SVJETLANE BATINIĆ – NEMET

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

  

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata SVJETLANE BATINIĆ – NEMET na temu „Spremnost BiH na odgovor u slučaju izbijanja visoko patogene influence ptica“ biće održana 15. 10. 2018. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.