MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata SEMIĆ ELDINA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 O B A V J E Š T E N J E

 Odbrana završnog rada kandidata SEMIĆ ELDINA na temu „Benzopireni u tradicionalnim suhomesnatim proizvodima“ biće održana 11. 02. 2019. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.