MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata SABLJAKOVIĆ ENISA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

  

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata SABLJAKOVIĆ ENISA na temu „Pripremljenost i odgovor na Q groznicu u Unsko-sanskom kantonu“ biće održana 1. 10. 2018. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.