MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata NEMET ALEKSANDRA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

  

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata NEMET ALEKSANDRA na temu „Evaluacija senzitivnosti sistema pasivnog nadzora nad bjesnilom u BiH“ biće održana 16. 10. 2018. godine sa početkom u 16,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.