MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata HUREMOVIĆ EMIRA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata HUREMOVIĆ EMIRA na temu „Institucionalna spremnost za implementaciju koncepta One Health – Jedinstveno zdravlje“ biće održana 11. 4. 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.