MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata ETEROVIĆ TONIJA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 

 O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata ETEROVIĆ TONIJA na temu „Standardizacija testa reakcije vezivanja komplementa i komparacija sa Rose bengal testom u laboratorijskoj dijagnostici bruceloze“ biće održana 16. 10. 2018. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.