MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata ELNE KOLAŠINAC

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 

 O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata ELNE KOLAŠINAC na temu „Efekti rekreativnog jahanja konja kod djece“ biće održana 16. 10. 2018. godine sa početkom u 17,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.