MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata DUREK ADNANA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 

 O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata DUREK ADNANA na temu „Interdisciplinarna evaluacija mreže poveznica interesnih grupa sa brucelozom kao javnozdravstvenim problemom“ biće održana 24. 9. 2018. godine sa početkom u 10,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.