MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata DAMIRA DELIHASANOVIĆA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

  O B A V J E Š T E N J E

 Odbrana završnog rada kandidata DAMIRA DELIHASANOVIĆA na temu „Ekonomske koristi „One Health“ pristupa u poslovanju veterinarskih organizacija“ biće održana 18. 7. 2018. godine sa početkom u 15,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.