MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata ĆUTUK HARISA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 

 O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidata ĆUTUK HARISA na temu „Dokazivanje prisustva specifičnih antitijela na uzročnika Brucellae spp. kod pasa lutalica i ovčarskih pasa“ biće održana 16. 10. 2018. godine sa početkom u 15,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.