MA PROGRAM ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA: REZULTATI KONKURSA ZA 2018/2019. GODINU

Preliminarnu rang listu za MA program “Zaštita od prirodnih katastrofa” možete preuzeti na ovom linku:

Preliminarna rang lista_NatRisk_web